TPB STEEL, spol. s r. o.

V roce 1993 vznikla stavební společnost REBAC, spol. s r.o., jejíž součástí bylo zámečnické středisko. Z původních 2 zaměstnanců a obratu do 1.miliónu Kč vznikla v březnu 1997 samostatná firma REBAC KOVO, spol. s r.o. Původní předmět podnikání " zámečnictví, kovoobráběčství " byl rozšířen o předmět podnikání "inženýrská a projektová činnost ve stavebnictví", provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Výroba byla zajištěna v pronajatých prostorách družstva ESA Praha 8 na vlastním zařízení, zaměstnanci a vyšší technickou obsluhou. Firma realizovala zakázky v oblasti průmyslové, občanské a bytové. Spolupracovala s dceřinými společnostmi skupiny REBAC, ale i s dalším (SKANSKA a.s., Metrostav a.s.,KSF s.r.o.,Průmstav a.s., AEL comunication CZ s.r.o. atd.). Rozvoj firmy umožnil vzrůstající obrat a zvýšení počtu zaměstnanců.

V roce 2000 firma odkoupila v areálu VÚ Běchovice v dražbě samostatný objekt, který následně vlastní kapacitou zrekonstruovala a uvedla do provozu na jaře 2003.

V roce 2005 firma získala certifikát "Malý průkaz způsobilosti ČSN 73 2601 Z2, čl. 204" , "Certifikát pro proces svařování ČSN EN 729-3". V průběhu roku 2005 a 2006 se stabilizoval počet zaměstnanců (15 osob), obrat (cca 30. mil. Korun), připravil a následně realizoval odkup dalších pozemků v okolí stávajících výrobních prostor . V tomto období došlo k razantnímu nárůstu zakázek v dodávce a montáži ocelových konstrukcí mimo skupinu REBAC a postupnému osamostatnění.

Po celou dobu existence firma spolupracuje s bankovním domem (IPB), ČSOB. Na jaře 2007 došlo ke změně vlastnické struktury REBAC KOVO, spol. s.r.o. Vzniká TPB STEEL, spol. s r. o. přejmenováním původní společnosti.